Velkomst, direktør Jesper Hermansen, Kulturstyrelsen

Konference om medieetik og journalistiske kvaliteter. Velkomst ved direktør i Kulturstyrelsen Jesper Hermansen.